skip to Main Content

Gràcies pel vostre registre

Confirmem que us hem registrat correctament.

Recordeu que els dies comencen a les 9.30 h i les inscripcions a les 9.00 h.

Back To Top