skip to Main Content

Dades de l'assistent

(*) Camps Obligatoris


Vull assistir


Seguretat i GDPR

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679). Responsable del tractament: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. Finalitats: Gestió de la seva adhesió a Newspace23 i possibilitar la seva participació als diferents actes, jornades o activitats organitzats, o l’adhesió a una determinada comunitat. Enviament de comunicacions relacionades amb Newspace23. Legitimació: El consentiment manifestat amb el seu registre a Newspace23 i tot el procés d’inscripció i un interès legítim de publicitar les activitats, respecte a l’enviament de comunicacions. Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per la resolució de la consulta. Drets: Si desitja ampliar la informació a propòsit del tractament de les seves dades, o bé exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat de les seves dades, pot accedir a les nostres

Esperi un moment

Back To Top